Termowizja

t2

t1

t3

Pomiar temperatury techniką termowizyjną polega na pomiarze promieniowania cieplnego (promieniowanie podczerwone).

Jest ono emitowane przez każde ciało które ma temperaturę wyższą niż 0 K ( -273,15 C ). Ze względu na to że są to pomiary nieinwazyjne i bezdotykowe, umożliwiają określenie rozkładu temperatur na powierzchni badanego obiektu w sposób szybki i dokładny. Zapisane przez kamerę termowizyjną wyniki pomiarów przedstawiane są wizualnie poprzez cyfrowe zdjęcie termowizyjne (termogram), na którym poszczególnym wartościom temperatury podporządkowano odpowiednie kolory.

Analiza sporządzonych termogramów pozwala na lokalizację miejsc występowania mostków cieplnych, punktów lub powierzchni wskazujących na niedostateczną izolację termiczną . Termowizja pozwala na wykrywanie nieprawidłowości pracy urządzeń i instalacji cieplnych. Badania termowizyjne coraz częściej są wykorzystywane przy opracowywaniu audytów energetycznych, przy projektowaniu i planowaniu remontów termo modernizacyjnych budynków.

Bardzo znaczące zastosowanie to badanie skuteczności izolacji natryskowych wykonywanych przez Biuro Obsługi Inwestycji. Każda umowa między Inwestorem a Biurem zawiera klauzulę o bezpłatnym wykonaniu przeglądu termowizyjnego w momencie rozpoczęcia grzania budynku. Należy podkreślić że badanie jest wykonywane za pomocą jednej z najnowocześniejszych kamer o wysokiej rozdzielczości ( 640 x 480 pks ) Testo 885-2.